Zin
Hur använder man 'detta', 'denna' och 'dessa'? Jag förstår inte när bör vi använder 'detta', 'denna' och 'dessa' i stället av 'det här...', 'den här...', 'de...', osv. Och använder vi obestämd eller bestämd substantiv efter 'detta', osv? Tack på förhand!
Oct 28, 2017 7:09 AM
Answers · 2
Vi gör olika, det finns ingen regel, men det vanligaste är att använda "den här", "det här", "de här" och då alltid tillsammans med bestämd form. Denna/detta/dessa används nästan inte alls i tal men förekommer fortfarande i skrift och är då vanligast med obestämd form.
October 28, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!