Zin
Vad betyder 'att göra av med' för något? De här meningarna var från min svenska textbok, Rivstart. 'Många vill gå ner i vikt, men det är inte alltid så lätt. De som vet säger att det enda sättet är att äta färre kalorier än man gör av med. Dessutom bör man röra på sig mer för att öka förbränningen.' Jag förstår inte verbet 'gör av med'. Min ordbok har inte verbet med partikelet. Betyder det 'att behöva'? som jag gissar från kontexten. Tack på förhand.
Oct 30, 2017 6:44 AM
Answers · 2
I det här sammanhanget betyder det "förbrukar"/"behöver". Här är ett annat vanligt exempel: "Jag gick och shoppade och gjorde av med massa pengar." I det sammanhanget betyder det "spenderade". Här är en snarlik betydelse: "Jag var trött på alla saker och det stora huset, jag ville hellre leva minimalistiskt, så jag gjorde mig av med allting och flyttade in i en liten husvagn." Här betyder det: "sålde"/"skänkte"/"slängde". Oavsett om du säger "göra av med" eller "göra sig av med" så lägger du betoningen på "av".
October 30, 2017
I ställe för 'att göra av med' kan man också säga 'att förbruka', kanske det hjälper det fram.
October 30, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!