Zin
Hur använder man 'nog' på svenska? Jag vet att 'nog' kan betyda 'enough' eller 'maybe' på engelska. Men hur använder vi ordet? Är det rätt att säga - Det blir nog regn i morgon. (maybe) - Du är gammal nog att veta bättre. (enough) Kan man också säga 'nog' först i en mening? - Nog blir det regn i morgon. - Gammal nog är du att veta bättre. Jag har också sett 'inte nog med' förut men jag kan inte komma ihåg meningen. Vad betyder det då?
Nov 18, 2017 6:47 AM
Answers · 3
Båda dina första exempel är korrekta. "Nog blir det regn i morgon." är också rätt, men betydelsen blir lite annorlunda. I det här fallet är den som säger meningen mer säker på att det kommer att regna i morgon. "Gammal nog är du att veta bättre." är inte bra svenska. Låter som något Yoda skulle säga :) "Inte nog med" betyder samma sak som "inte tillräckligt med". "Vi har inte nog med bär för att göra sylt."
November 18, 2017
Nog kan användas på många sätt. Här har du några exempel: "Nog" i meningen: Nog blir det regn imorgon. - kan liknas vid "Surely, it's going to rain tomorrow" Personen som säger meningen har sett eller hört något som tyder på att det kommer att regna imorgon. "Inte nog med att de bjöd oss på fika, de bjöd också på lunch." - As if it wasn't enough to give us "fika", they gave us lunch too. "Nog är du gammal nog att veta bättre." - Surely, you are old enough to know better. Man använder ofta "inte nog med" när man listar saker. Ytterligare exempel: "Vår resa var fantastisk. Inte nog med att det var soligt varje dag, det var 30 grader varmt i vattnet!" Our trip was amazing. As if it wasn't enough that the sun was shining every day, it was 30 degrees in the water! Här betyder "inte nog med" As if it wasn't enough" och är ett vanligt uttryck i svenska!
April 4, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!