Vera
Zainteresowana w kontakcie z nosicielami języka Mieszkam w Białorusi i zainteresowana w kontakcie z nosicielami języka polskiego.mam pewne idea dla wzaimnej wspòłpracy. Przedewszystkim zainteresowana w studentach pedagogiki.
Nov 18, 2017 8:01 PM
Answers · 6
Obecnie mieszkam na Białorusi. Szukam kontaktu z mówcami języka Polskiego. Mam pomysł na współprace językową, szczególnie ze studentami psychologii. Pozdrawiam serdecznie.
November 19, 2017
Mieszkam na Białorusi i jestem zainteresowana kontaktem z osobami używającymi języka polskiego na co dzień. Mam pewne pomysły na wzajemną współpracę. Przede wszystkim jestem zainteresowana kontaktem ze studentami pedagogiki.
November 24, 2017
Mieszkam na Białorusi i jestem zainteresowana kontaktem z osobami używającymi języka polskiego na co dzień. Mam pewne pomysły na wzajemną współpracę. Przede wszystkim jestem zainteresowana kontaktem ze studentami pedagogiki.
November 24, 2017
Mieszkam na Białorusi i jestem zainteresowana kontaktem z mówiącymi (?) po polsku, mam pewien pomysł na wzajemną współpracę. Przede wszystkim ze studentami pedagogiki. PS nosiciel - używane chyba tylko w kontekście biologicznym, np. nosiciel bakterii, wirusa, genu itp.
November 19, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!