Yair
'N paar vrae oor Afrikaans Hallo vriende, ek het 'n paar vrae oor Afrikaans vir julle: 1. wat is die meervoud van "lewe"? 2. wat is die verskil tussen "ek gaan na 'n kongres" en "ek gaan 'n kongres toe"? 3. in my teksboek lees ik: "ag ja, dis nou prachtige koppies, dié". Wat betekent die woord "nou" in hierdie konteks? Dit kan nie "now" wees nie… 4. wat is die verskil tussen "laatste" en "laaste"? 5. wat is die meervoud van "paspoort"? Baie dankie, Yair
Nov 21, 2017 8:17 PM
Answers · 4
1. Lewens. 2. "Ek gaan na 'n kongres toe" is die korrekte manier om dit te sê. 3. *ek **pragtige ;) Dit belkemtoon die koppies waarna verwys word. Met ander woorde dat dáárdie koppies vir jou mooier is as die ander koppies. Dis soos in Engels: "Now that's what I call coffee!" 4. laatste= latest Hy is laat, maar Pieter is die laatste. laaste= last Pieter is die laaste een om op te daag. 5. Paspoorte
November 21, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Yair
Language Skills
Afrikaans, Catalan, Dutch, English, Gaelic (Irish), Hebrew, Hungarian, Japanese, Spanish
Learning Language
Gaelic (Irish), Hungarian