Zin
Vad betyder 'vart' för något? 'Det kan dock vara mycket farligt om man blir biten direkt i en blodåder eller om man är överkänslig. Men det händer sällan att människor dör av huggormsbett, ungefär en person vart åttonde år gör det.' Vad betyder 'vart' här i den meningen? Jag tyckte att 'vart' betyder 'where' på engelska, men det passar inte bra här. Och vad betyder 'gör det' också?
Nov 22, 2017 3:20 PM
Answers · 1
"vart" betyder i detta fall "varje", alltså att det är åtta år mellan varje inträffat dödsfall. "gör det" syftar på det som någon gör, alltså "dör". Så "gör det" kan alltså bytas ut mot "dör av huggormsbett". Jag hoppas min förklaring inte var för förvirrande.
December 8, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!