Monika
radio program Hej, jag måste göra en presentation för svenska lektion och jag kan inte begripa om det finns ett ord "pappersdragar" eller "draga". Jag måste skriva ner en beskrivning av en målning, men jag kan inte förstår vad kvinnan säger. Kan ni lyssna och hjälpa mig? Programmet heter "Interplay – om musik, bild och skapande" och finns på Sveriges radios programsom heter Vetandets värld, 0:33 minut : "Vi ser olika geometriska figurer som samma till något som liknar en grupp fritt svävande PAPPERS...?" Där är en länk - http://t.sr.se/2zZWe3n Tack.
Nov 23, 2017 3:44 PM
Answers · 2
Hej! Jag hör: Vi ser olika geometriska figurer som FUGAR samma till något som liknar en grupp fritt svävande pappersDRAKER. Jag tror att hon säger : pappersdrakar. (kites på engelska)
November 23, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!