Yair
'N paar vrae oor Afrikaans Hey vriende, Ek het vandag weer 'n paar nuwe vrae: 1. "jy kan jou situasie net tien keer vererger" Net = only, maar dis in hierdie konteks nie logies nie… Wat is die juiste vertaling? 2. wat is die verskil tussen 'n "luitjie" en 'n "oproep"? 3. "jy kan 'n vet fout maak as jy toelaat dat jy in hierdie stadium gaan toegee aan verlieding" ek kan nie die woord "verlieding" in die woordeboek vind nie. Moet dat miskien "verleiding" wees? 4. wat is die verskil tussen "iets oplig" en "iets optel"? 5. wat is die verskil tussen 'n "fliek" en 'n "rolprent"? Baie dankie, Yair
Nov 23, 2017 4:53 PM
Answers · 1
1. Ek verstaan nie jou vraag mooi nie. Jy kan jou situasie net tien keer vererger = You can only worsen your situation ten times more. Dit maak sin. 2. Beide is dieselfde. "Luitjie" is meer informeel. 3. "Verleiding", ja :) 4. Ek sou sê om iets op te lig impliseer dat dit reeds van die grond af is en jy hys dit verder van die grond af weg. Om iets op te tel impliseer dat die voorwerp nog op die grond is voor die aksie uitgevoer word. 5. Beide is dieselfde.
November 23, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!