[Deactivated user]
Learning English language together Croatian part 1 Učenje engleskog jezika zajedno Hrvatski dio 1 This is a English version Ovo je engleska verzija Beginner A1-Lesson 1: Hello! How to greet other people and introduce yourself Nice to meet you! Dictionary 1)Hello 2)Hi Hint! "Hi" is a more conversational version of "hello" . However, these two options are widely used in speech at any time of the day. 1)Hello Sarah 2)Hi Michael! 3)I'm ... Hint! "I'm" means the same thing as "My name is ...". This is a short form. With a shortening of two short words, one is formed. In such cases, an apostrophe (') is often used. Short forms are often used in English, especially in colloquial speech. "I'm" is a short form of "I am" (I am). 1) I am Michael. = I'm Michael. 4)Nice to meet you. 5)How's it going? Hint! And did you notice? "How's" is another short form. This is a short form of the expression "How is". 1) How is it going? = How's it going? 6)Fine, thanks. 7)See you later.This is a Croatian version Ovo je hrvatska inačica Početnik A1-lekcija 1: Pozdrav! Kako dočekati druge ljude i predstaviti se Drago mi je! Rječnik 1) Halo 2) Hi Savjet! "Hi" je više konverzacijska verzija "pozdrav". Međutim, ove su dvije opcije naširoko koristi u govoru u bilo koje doba dana. 1) Pozdrav Sarah 2) Pozdrav Michael! 3) Ja sam ... Savjet! "Ja" znači istu stvar kao i "Moje ime je ...". Ovo je kratki obrazac. Skraćivanjem dvije kratke riječi, formira se jedna. U takvim slučajevima često se koristi apostrof ('). Kratki se obrasci često koriste na engleskom, osobito u govornom govoru. "Ja sam" je kratki oblik "Ja sam" (ja jesam). 1) Ja sam Michael. = Ja sam Michael. 4) Lijepo vas upoznati. 5) Kako to ide? Savjet! I jeste li primijetili? "Kako je" je još jedan kratki oblik. Ovo je kratki oblik izraza "Kako je". 1) Kako to ide? = Kako ide? 6) Dobro, hvala. 7) Vidimo se kasnije.
Nov 28, 2017 2:33 PM