Uğur
Would you like to correct my lyrics? Kalktı göç eyledi Avşar elleri Ağır ağır giden eller bizimdir Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağdan aşan yollar bizimdir Belimizde kılıcımız Kirmani Taşa geçer mızrağımın temreni Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın dağlar bizimdir Dadaloğlu'm yarın kavga kurulur Öter tüfek davlumbazlar vurulur Nice koç yiğitler yere serilir Ölen ölür kalan sağlar bizimdir Avshar people has migrated Those people who go slowly are ours Arab horses make faraway lands closer Paths through the high mountains are ours Swords on our waists are Kirmani Arrowhead of my spear reams the rock The state has given edict about us Edict is Sultan’s, mountains are ours Dadaloğlu one day fight is formed Rifles are shot, drums are played Many mighty men are fell down Dyings die, survivors are ours
Dec 3, 2017 9:21 PM