Lizzie
Hej, jag undrar om nån kan förklara skillnaden mellan 'om' och 'i' som tidsprepositioner? Värför säger man 'han arbetar fyra dagar i veckan', men 'han äter två gånger om dagen'? På engelska säger vi bara '... a day/week' osv. så jag har det svårt att veta när jag ska använda om i stället för i. Alltså är det fel att säga 'han äter två gånger i dagen?'. Tack för hjälpen
Aug 10, 2018 2:32 PM
Answers · 3
Ah ok, tack så mycket!
August 11, 2018
Hej! Här kommer lite mer information om grammatiken du frågar efter: http://www.asinger.net/tidsprepositioner.pdf http://www.tallstugan.se/0175.aspx
August 10, 2018
Hi, technically there is no apparent difference but here, four days are "out of" a week (4/7) instead, two times is "during" the day, no matter when perhaps this is conveyed through different prepositions bye
August 10, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!