[Deleted]
Dlaczego kret nie mówi po francusku?
Jun 22, 2010 11:08 AM
Answers · 2
1
Bo eleganckie jaszczurki mają o wiele lepszy akcent i jest mu wstyd.
June 22, 2010
Because the kret kret kret kret kret kret ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SPANISH
June 22, 2010
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!