[Deactivated user]
Czy krasnal ogrodowy lubi soki owocowe?
Jun 23, 2010 5:55 PM
Answers · 1
Tylko te, które pije z kretem przed popołudniowym zebraniem.
June 26, 2010
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!