Nguyen The Vu
Professional Teacher
Hi all greatest Vietnamese language learners! Xin chào các bạn, những người học tiếng Việt tuyệt vời! Đây là một loại hoa rất phổ biến ở Việt Nam. Các bạn có thể cho mình biết tên hoa này là hoa gì không? Mình cũng có làm một phim ngắn học tiếng Việt ở đây. https://www.youtube.com/watch?v=hr_aJxY0SVs
May 18, 2021 9:49 AM
Nguyen The Vu
Language Skills
English, Japanese, Vietnamese
Learning Language