Sadain
من علاقه زیادی به فرهنگ ایرانی دارم.من فارسی را یاد می گیرم و من این زبان را دوست دارم.من درباره چیزهای جالبی در مورد ایران ، به ویژه فرهنگ و رسم آنها اطلاعات کسب کردم.من فکر می کنم مردم ایران خیلی خونگرم و خیلی استقبال می کنن.آنها دوستانه هستن.من شعر ایران را دوست دارم. اگر ممکن است لطفا در بهبود زبانم به من کمک کنی.
Oct 13, 2020 9:19 AM
Corrections · 7
من علاقه زیادی به فرهنگ ایرانی دارم.من فارسی را یاد می گیرم و من این زبان را دوست دارم.من درباره ی ایران چیزهای جالبی، به ویژه فرهنگ و رسم آنها اطلاعات کسب کردم.من فکر می کنم مردم ایران خیلی خونگرم و مهمان نواز هستند.من شعرهای ایرانی را دوست دارم. اگر ممکن است لطفا در بهبود زبانم به من کمک کنی.
October 13, 2020
من علاقه زیادی به فرهنگ ایرانی دارم.من فارسی را یاد می گیرم و من این زبان را دوست دارم.من در مورد ایران ، به ویژه فرهنگ و رسوم آن اطلاعات جالبی کسب کردم.من فکر می کنم مردم ایران خیلی خونگرم و خیلی مهمان نواز هستند .آنها صمیمی هستن.من شعر ایرانی را دوست دارم. اگر ممکن است لطفا در بهبود زبانم به من کمک کنید.
خیلی خوب و عالی بود عزیزم .به امید دیدار 🥰🥰🥰
October 26, 2020
من علاقه زیادی به فرهنگ ایرانی دارم.من فارسی را یاد می گیرم و من این زبان را دوست دارم.من چیزهای جالبی در مورد ایران ، به ویژه فرهنگ و رسوم آنها کسب کرده ام.من فکر می کنم مردم ایران خیلی خونگرم هستند. رفتار آنها با غریبه ها دوستانه هست و خیلی استقبال میکنند .من شعر ایران را دوست دارم. اگر ممکن است لطفا در بهبود زبانم به من کمک کنید.
October 16, 2020
من علاقه زیادی به فرهنگ ایرانی دارم.من فارسی را یاد می گیرم و این زبان را دوست دارم. من درباره چیزهای جالبی در مورد ایران ، به ویژه فرهنگ و رسوم آنها اطلاعات کسب کرده‌ام. من فکر می کنم مردم ایران خیلی خونگرم هستند و از مهمان خیلی استقبال می‌کنند. آنها رفتار دوستانه دارند. من شعر ایران را دوست دارم. اگر ممکن است لطفا در بهبود زبانم به من کمک کنید.
سلام دوست عزیز
October 16, 2020
من علاقه زیادی به فرهنگ ایرانی دارم.من فارسی را یاد می گیرم و من این زبان را دوست دارم.من درباره چیزهای جالبی در مورد ایران ، به ویژه فرهنگ و رسم آنها اطلاعات کسب کردم.من فکر می کنم مردم ایران خیلی خونگرم و خیلی استقبال می کنن.آنها دوستانه هستن.من شعر ایران را دوست دارم. اگر ممکن است لطفا در بهبود زبانم به من کمک کنی.
حتما کمکت میکنم
October 15, 2020
Show More
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Sadain
Language Skills
Bengali, English
Learning Language
Bengali