John Duda
'karugtong' in Tagalog (Filipino)
Tinanong ko ang isang Pilipino kung ano ang kinain niya. At sinabi niyang 'chichaw'. Tapos tinanong ko siya kung ano ang chichaw. At ang sinabi niya ay 'Yung karugtong ng bituka ng manok". ano ang ibig na sabihin ng salitang 'karugtong' sa pangungusap na ito?
Jun 22, 2020 2:49 PM
Comments · 4
isaw po yun hindi chichaw
June 23, 2020
Karugtong/kadugtong (noun) = what's attached or connected to something ; what's the next part or sequel to a story or a movie.

For example: Avengers: Endgame ang karugtong ng Avengers: Infinity War.
June 23, 2020
Karugtong stems from "dugtong" which means "connection / addition / extension".
E.g. "<em>Ang tricycle ay isang sasakyan na motorsiklong may karugtong na sidecar."</em> (A tricycle is a vehicle which is a motorcycle that has a sidecar attached to it).

Hope this helps.

PS:
<em style="background-color: rgb(251, 250, 250); color: rgb(112, 112, 112);">Yung karugtong ng bituka ng manok </em>--> "The thing that's attached/connected to the chicken's intestines".
June 22, 2020
Tama ang sinabi nila na ang karugtong = connected to, linked to.

Nag-search ako sa google, iyon pala ang chichaw. Hindi ko pa ito natikman. Ayon sa nabasa ko, popular pala ito sa Cagayan De Oro.

Akalain mong may matututunan pala akong bago tungkol sa sarili kong bansa.
July 25, 2020
John Duda
Language Skills
English, Filipino (Tagalog), Hebrew, Japanese, Korean, Spanish
Learning Language
Filipino (Tagalog), Hebrew, Japanese, Korean, Spanish