Ian Delbridge
Jeg kommer fra en by som heter Murfreesboro i Søren(?) av Amerika. Det ligger midt i Tennessee, nær Nashville, så du kan bo i Murfreesboro og jobbe i Nashville hvis du tåler en lang reise til arbeidsplassen din. Fordi byen har lave skatter og er helt billig å bo i, har mange folk flyttet til Murfreesboro i de siste tjue årene. På denne grunnen har den dyrket og forandret mye siden flyttet jeg bort. Når jeg besøker foreldrene mine, kjenner jeg ikke steder. Men, jeg foretrekker å bo i Nord av Amerika uansett fordi det finnes mer jobber på teknologi her enn i Murfreesboro, og ikke snakke om at jeg liker folk flest bedre her. Til tross for at oppdragelsen min var i Søren, liker jeg ikke dens kultur.
Oct 23, 2020 11:55 AM
Corrections · 1
Jeg kommer fra en by som heter Murfreesboro Sør i Amerika. Det ligger midt i Tennessee, nær Nashville, så du kan bo i Murfreesboro og jobbe i Nashville hvis du tåler en lang reise til arbeidsplassen din. Fordi byen har lave skatter og er rimelig å bo i, har mange folk flyttet til Murfreesboro de siste tjue årene. På denne plassen har det grodd og forandret seg mye siden jeg flyttet bort. Når jeg besøker foreldrene mine, kjenner jeg ikke stedet igjen. Men, jeg foretrekker å bo Nord i Amerika uansett, fordi det finnes mer jobber på teknologi her enn i Murfreesboro, og for ikke å snakke om så liker jeg folk bedre her. Til tross for at oppdragelsen min var i Sør, liker jeg ikke dens kultur.
I wasn't quite sure if you meant the place when you refered to "grunnen" or to "the reason". But I guessed you were talking about the place that has changed, and that you don't recognise it.
October 23, 2020
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Ian Delbridge
Language Skills
English, Norwegian, Russian
Learning Language
Norwegian, Russian