Tomoko
Kjempe, ganske , veldig Jeg kan ikke forstå forskjell av dem. (ex Det er kjempebra, Det er ganske bra, Det er veldig bra) Når bruker "kjempe" ofte? Når bruker "ganske" og "veldig"?
Feb 16, 2012 2:05 AM
Answers · 3
De har noenlunde samme mening, ogdet er rett som Ralph sier. "Kjempe" brukes til å forsterke et adjektiv, som kjempestor, kjempebra, kjempefin osv. Ganske og veldig uttrykker grad av noe: Ganske stor/veldig stor, ganske bra/veldig bra, ganske fin/veldig fin. "Veldig" er mer enn "ganske", og "kjempe-" er mer enn "veldig". "Ganske" < "veldig" < "kjempe-"
February 22, 2012
Jeg mener, forskjellen er iallfall grammatisk. "kjempebra" er et adjektiv, hvorimot "ganske" og "veldig" er adverbialer til "bra" i eksemplene dine. "kjempe~" er forsterkende for adjektivene, som "kjempe~" er forbundet med.
February 18, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!