Community Web Version Now Available
sanyaro
Và tôi thích cái đáng học tiếng Việt. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]나는 한국의 부산에 살고 있습니다. Tôi đang sống ở Busan ở Hàn Quốc. [2]나의 취미는 여행,등산,영화 보기 입니다. Sở thích của tôi đang đi du lịch, đi bộ đường dài, phim. [3]그리고 베트남어를 배우는 것을 좋아합니다. Và tôi thích cái đáng học tiếng Việt.
Oct 10, 2012 7:20 PM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]나는 한국의 부산에 살고 있습니다. Tôi đang sống ở Busan, Hàn Quốc. [2]나의 취미는 여행,등산,영화 보기 입니다. Sở thích của tôi là đi du lịch, leo núi và xem phim. [3]그리고 베트남어를 배우는 것을 좋아합니다. Và tôi thích học tiếng Việt. Còn tôi thì thích học tiếng Hàn.
October 11, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese