Community Web Version Now Available
sanyaro
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]모르겠니? Bạn có không hiểu không? [2]모르겠습니까? Bạn có không hiểu không ạ? [3]몰라요. Tôi không biết nhé. [4]몰라. không biết.
26 okt 2012 04:34
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]모르겠니? Bạn có biết không? [2]모르겠습니까? Bạn có biết không ? ===> Bạn bè thì không cần thêm "ạ" Ông/ bà/anh/ chị có biết không ạ ? [3]몰라요. Tôi không biết. ===> Đúng rồi, hoặc bạn có thể nói: Tôi không biết đâu ạ. [4]몰라. Không biết. ===> Đúng rồi,
26 oktober 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese