AnastasiaMarta
hva betyr dokke?
Nov 8, 2012 8:43 PM
Answers · 1
Se her: www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok_retro.cgi?OPP=dokke = кукла Sannsynlig er "dokke" et sideform til "dukke", eller nynorskformen? (Sikkert en norsk morsmålsbruker skal hjelpe oss ennå med opplysning.)
November 12, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
AnastasiaMarta
Language Skills
Norwegian, Russian
Learning Language
Norwegian