Tomoko
Hva betyr "Startet i strømpelesten" Jeg leser denne artikle. http://www.kjendis.no/2009/05/07/kjendis/pia_tjelta/morten_harket/6111802/ Hva betyr "Startet i strømpelesten" og "Vi gjorde en bitte liten greie helt sånn i strømpelesten"? I min ordbok, fant jeg ikke denne ord. Google sa det er "stocking".
Apr 29, 2013 1:22 PM
Answers · 2
返事遅くなちゃって、すみません。 えーと、ちょっと分かりませんね。 Strømpelestenはたとえば靴下とかストッキングとか。 でも、あの記事の"Vi gjorde en bitte liten greie helt sånn i strømpelesten"は私達は準備しないで、計画しないでデュエットをしましたという意味になるかもしれません。"Startet i strømpelesten"はその文の紹介と説明です。彼らはそのことをやったから、コンサートをたのまれました。デュエットの開始。分かりにくいですね。ごめんなさい。私もよく分かりませんよ :) おやすみ~~
May 5, 2013
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!