Artem
Proszę mi pomóc w tłumaczeniu nazwisko w języku polskim Kostera. Jest polską nazwisko, czy nie?
Mar 12, 2014 12:51 PM
Answers · 4
Chodzi Ci o to czy Kostera może być polskim nazwiskiem? Tak, może.
March 12, 2014
znaczenie słowa kostera: http://sjp.pl/Kostera
March 19, 2014
Proszę mi pomóc w wyjaśnieniu znaczenia nazwiska Kostera. To jest polskie nazwisko czy nie? tłumaczyć - z jednego języka na drugi ponieważ kostera to słowo występujące w języku polskim nie trzeba go tłumaczyć, chciałbyś tylko wiedzieć co oznacza. Nazwisko - rodzaj nijaki polskie nazwisko
March 19, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Artem
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Russian, Ukrainian
Learning Language
Chinese (Mandarin), English