JamesF
Can you translate the following sentences into Polish? Thank you! I'm fine, thank you: I do not speak Polish: I'm sorry: Excuse me: How do I get to...?: I am English: How old are you?: I am fourteen years old:
Aug 21, 2014 9:32 AM
Answers · 3
I'm fine, thank you: Czuję się dobrze, dziękuję. (or: U mnie dobrze, dziękuję) I do not speak Polish: Nie mówię po polsku. I'm sorry: Przepraszam Excuse me: Przepraszam How do I get to...?: Jak dostać się do...? I am English: Jestem Anglikiem (man) / Jestem Angielką (woman) How old are you?: Ile masz lat? I am fourteen years old: Mam czternaście lat
August 21, 2014
Czuję się dobrze, dziękuję: Nie mówię po polsku: Przykro mi: Wybacz mi: Jak dostać się do ...?: Jestem angielski: Ile masz lat ?: Jestem czternaście lat:
January 13, 2015
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!