Nour
Med eller på Vad är skillnaden mellan "anstränga sig med" och "anstränga sig på"?
Dec 2, 2014 6:29 PM
Answers · 2
Svår fråga - jag var tvungen att googla det här för att hitta exempel. Anstränga sig MED: följs av infinitiv eller substantiv och betyder ungefär "kämpa", eller engelskans "bother". 1. Behöver man ens anstränga sig med att twittra? 2. Varför anstränga sig med att jaga... 3. ... måste han anstränga sig med sin hopplöse vän Benedict Anstränga sig FÖR ATT: följs av infinitiv och betyder att kämpa för något, "make an effort to". 1. Du måste anstränga dig för att lära sig svenska! Anstränga sig PÅ: de flesta fall där detta används är det eftersom uttrycket som kommer efter börjar med PÅ. På är allltså det av uttrycket som kommer efter, som ofta är ett adverbialuttryck. 1. anstränga sig (-) på något sätt 2. anstränga sig (-) på flera månader 3. anstränga sig (-) på nytt (igen) Det är lite svårt att förklara men fråga gärna om du har något konkret exempel!
December 2, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Nour
Language Skills
Arabic, Bosnian, Croatian, English, Japanese, Portuguese, Spanish, Swedish
Learning Language
Arabic, Bosnian, Croatian, Portuguese, Spanish, Swedish