huga28a
Hva er forskjellen mellom... Jeg har spist frokost idag. Jeg spiste frokost idag. Jeg har alltid problem med å velge hvilken tid skulle jeg bruke.
Dec 4, 2014 9:55 PM
Answers · 3
DEL 2: Presens perfektum kan i noen tilfeller også brukes om fremtid. Dette gjelder typisk i leddsetninger som starter med "når" eller "etter at", der vi forteller om én handling som skal avsluttes før en annen handling påbegynnes i fremtiden: Presens perfektum, eksempel 3: - Når de har spist ferdig frokosten sin, kan barna få gå ut og leke. - Etter at jeg har spist frokost, skal jeg ta toget til jobb.
December 5, 2014
DEL 1: Hei! Jeg vil forsøke å belyse forskjellen mellom de to verbformene med utgangspunkt i eksemplene dine (”spiste frokost” versus ”har spist frokost”). Vi kan bruke preteritum (”spiste”) og presens perfektum (”har spist”) om den samme handlingen (”å spise” i fortid), men hvilken av de to formene vi må velge kommer an på hva som skal vektlegges i setningen. Vi bruker preteritum (”spiste”) når det viktige i setningen er selve handlingen i fortiden, mens vi bruker presens perfektum (”har spist”) når det er resultatet av noe som skjedde i fortiden vi er opptatt av. Eksempler på preteritum (der det altså er selve handlingen som er det viktige i setningen): Preteritum, eksempel 1: - Hva gjorde du klokka sju i dag morges? - Jeg spiste frokost. Sammen med preteritum angir vi gjerne et tidspunkt for når dette skjedde i fortiden. Preteritum, eksempel 2: - I dag spiste jeg frokost klokka sju. På lørdag spiste jeg frokost mye senere. - Jeg spiste frokost for en time siden. - Da jeg var liten, spiste jeg alltid frokost før jeg gikk til skolen. Presens perfektum bruker vi (som nevnt innledningsvis) når det er resultatet av noe som skjedde i fortiden som er viktig. Presens perfektum, eksempel 1: - Jeg har spist frokost i dag. - Har du spist frokost i dag? - Ja, jeg har spist frokost i dag. (Resultatet av handlingen vektlegges: Du er mett/Du har fått i deg næring og er klar for en produktiv arbeidsdag, o.l.) Presens perfektum kan også fortelle om en handling som startet i fortiden, og som fremdeles varer. Dersom vi nevner hvor lenge en situasjon har vart, må vi bruke presens perfektum: Presens perfektum, eksempel 2: - Nå har vi spist frokost i hele to timer! - Vi har spist frokost siden klokka ni, og her sitter vi fremdeles ved frokostbordet! (Et par eksempler med andre verb:) - Hun har studert norsk i tre år. (Hun studerer fremdeles norsk.) - Han har bodd i Norge siden juli. (Han bor fremdeles i Norge.)
December 5, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
huga28a
Language Skills
English, German, Norwegian, Polish
Learning Language
Norwegian