Anna
Jaka jest różnica pomiędzy tymi wyrazami? Jaka jest różnica pomiędzy "cuánto", "cuánta", "cuántos", "cuántas"?
Feb 5, 2016 6:13 PM
Anna
Language Skills
Czech, English, French, Greek, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish
Learning Language
English, French, Greek, Portuguese, Spanish