Adela
Hoe is verschil tussen mezelf en mijzelf?
Nov 24, 2016 3:34 PM
Answers · 1
Het verschil is dat mezelf de 'gereduceerde vorm' (simpele vorm) is van mijzelf. In spreektaal zullen we in een normale situatie 'mezelf' gebruiken. Wanneer we extra nadruk willen leggen, dramatisch willen doen, dan gebruiken we de 'volle vorm' mijzelf. Ze kunnen door elkaar gebruikt worden, want ze betekenen exact hetzelfde, net als jij-je, mij-me, jouw-je etc. Ik hoop dat het helpt, Aleks
November 24, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Adela
Language Skills
Dutch, Polish, Slovak
Learning Language
Dutch, Polish