Adela
leren kennen welke werkwoord moet ik vervoegen? eerst of twee?
Nov 26, 2016 2:20 AM
Answers · 3
Alleen "leren". Voorbeeld: Ik leer kennen Jij leert kennen Hij/zij/het leert kennen Wij leren kennen Jullie leren kennen Zij leren kennen
November 29, 2016
Ik wist al wat (leren kennen) betekent, maar ik wis nog niet welke werkwoord moet ik vervoegen.
November 26, 2016
'Leren kennen' - 'To get to know someone' Je vervoegt 'leren'. 'Kennen' blijft altijd hetzelfde.
November 26, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Adela
Language Skills
Dutch, Polish, Slovak
Learning Language
Dutch, Polish