Nora
Do you have to use "-ban" with "otthon"? Is the following correct?: Háromnegyed tizenegykór otthon olvasok. Or should I say "otthonban"? Köszönöm!!! Nóra
Dec 8, 2016 2:11 AM
Answers · 3
Szia! Otthon olvasok is the correct. If you say otthonban it means something like home for the elderly or nursing home.
December 8, 2016
Tizenegykór helyett tizenegykor. Előző válasz jó. Egy másik példamondat, ami még jó, bár szokatlan, régies: "Háromnegyed tizenegykor az otthonomban olvasok." Example from the literature: "A ki otthonomban fölkeres, mindenki magasztalólag ismeri el, hogy azt szerető szív alakította át, ki maga is csak otthonában keresi megelégedését."
July 8, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Nora
Language Skills
English, French, German, Hungarian, Spanish
Learning Language
French, German, Hungarian, Spanish