Zin
Vad betyder 'fick'? Vad betyder 'fick' i det här samtalet? - Vad fick ni ge? - 5 miljoner - Vad fick ni för det ni sålde? - 4 miljoner, så vi behövde inte låna så mycket den här gånger. - Sjyst! Och är 'det ni sålde' samma till 'det som ni sålde'? Tack på förhand!
Nov 18, 2017 6:28 AM
Answers · 2
Du har stött på det mest mångskiftande verbet i svenskan. Jag ska ge dig några exempel: Du får inte röka här. = Det är inte tillåtet att röka här. Jag har fått en barnsjukdom. = jag har insjuknat i en barnsjukdom. Jag fick köttbullar till middag. Han fick sluta på jobbet. = Han hade inte tillåtelse att jobba kvar. Tyvärr, ger dessa exempel inte heltäckande. "Att få" har så många betydelser.
December 17, 2017
Vad fick ni ge? = Vad betalade ni? Vad fick ni för det (som) ni sålde? = Hur mycket pengar fick ni för det (som) ni sålde? Ja, det blir samma sak om du använder "som" eller inte använder "som".
November 22, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Zin
Language Skills
Arabic, Chinese (Cantonese), Chinese (Taiwanese), English, Japanese, Korean, Swedish
Learning Language
Arabic, Korean, Swedish