hamza bey
herkiz merhaba ben türkçe öğrenmek istiyorum
Aug 16, 2018 3:38 PM
Answers · 4
Selamın aleyküm isterseniz ben size öğretebilirim
August 23, 2018
Merhaba Hamza Bey! Gerek lisan eğitiminde gerekse diğer hususlarda en verimli ve aynı zamanda tesirli öğrenme şekli, -mümkün mertebe- bir çok duyu organının öğrenme ameliyesine iştirak ettiği/müdahil olduğu öğrenme şeklidir şüphesiz. Bu sebeple, ilgili dilin konuşulduğu ülkede yaşamak tabiki ciddi bir avantaj sayılır. Dil öğreniminin farklı boyutları olduğu muhakkak. Anlama (dinleme/okuma) ve ifade etme (konuşma/yazma) kabiliyetlerinizi geliştirmek için farklı gayretleriniz ve meşguliyetleriniz olmalı. Dinleme ve konuşma becerileriniz için bir veya bir kaç çalışma/sohbet arkadaşı edinip, onlarla farklı konuları mütalaa ederek fikir teatisinde bulunabilirsiniz mesela. Bilhassa, muhtelif gerekçelerle Arapça öğrenmek isteyen, bu münasebtle birbirinizden karşılıklı istifade edebileceğiniz bir çalışma arkadaşı/grubu bulabilirseniz “nurün ala nur” olur ;-) Pasif ya da yarı-aktif dinleme hususunda, dilin konuşulduğu ülkede yaşıyor olmak bile yeterince imkan sağlıyordur zaten. Okuma ve yazma becerileri için de hakeza farklı yöntemlere müracaat edebilirsiniz. Bu anlamda çeşitli online platformlar mutlaka faydalı olacaktır. Bir de sözsüz iletişim (Nonverbal communication) diye bir durum var ki o hususta fazla söze hacet yok. Ehli zaten bilir :-) Yani -yorumu akademik bir makaleye dönüştürmeden :-)- muhtasaran ifade etmek gerekirse, tercihen bulunduğunuz muhitteki imkanları değerlendirip, pratik hayat içerisinde öğrenmeye çalışmanızı ve öğrendiklerinizi günlük hayatınızda tatbik etmenizi tavsiye edebilirim size. Zira ancak bu suretle müfid ve muhalled bir müktesebat temin edip, nisyan ile ma’lül olan beşer hafızasının oyunlarından -bir nebze de olsa- emin olabilirsiniz, diye düşünüyorum. Kolay gelsin!
August 18, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!