Phil
Why partitive singular and not plural ? Tänä vuonna 350 000 autoilijaa on saanut ylinopeudesta sakon tai huomautuksen. Why is it 350,000 autolilijaa here and not the plural form since we have a specified quantity ?
Aug 19, 2018 9:40 AM
Answers · 5
Kun kyseessä on numero (lukusana, enemmän kuin 1), käytetään yksikön partitiivia. Vertailun vuoksi olen lisännyt sulkuihin esimerkin monikon partitiivin käytöstä. 5 kaunista lehmää (pellolla on kauniita lehmiä) 6 iloista klovnia (sirkuksessa on iloisia klovneja) 7 hapanta naamaa (näen happamia naamoja) Tämä voi olla vaikea konsepti ymmärtää, sillä englanniksi käännettynä muoto on sama: 5 beautiful cows - There are beautiful cows in the field 6 happy clowns - There are happy clowns in the circus 7 sour faces - I see sour faces Monikkoa käytetään toki myös (epätarkkojen) määrien kanssa: paljon klovneja, vähemmän lehmiä, liikaa happamia naamoja https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/supisuomea-osa-7-suomalaista-ruokaa-ja-partitiivi https://www11.edu.fi/ymmarra/index.php?moduli=kielioppi&sivu=monikon_partitiivi https://www11.edu.fi/ymmarra/index.php?moduli=kielioppi&sivu=partitiivi (note that the last two URLs are displayed incorrectly, because iTalki has some issues showing certain characters. You should be able to find the pages by other means.)
August 21, 2018
Just because there's a specified numeric quantity it's necessary the use of singular partitive. They're 350'000 of 1 car driver. I am not Finnish speaker, just learning the language. Any correction from native is welcomed!
August 19, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!