Ярослав
To, tohle, toto nebo tohleto? Jaký je rozdil mezi "to", "tohle", "toto" a "tohleto"? Nerozumím, kdy které musím pouzívat.
Aug 23, 2018 9:07 AM
Answers · 3
A: "podej mi jablko" B: "tohle?" nevím, které jablko chce, tak na něj ukážu a zeptám se, zda chce specificky tohle jablko "toto je místo, kde jsem vyrůstal" blíže určuje o co se jedná. A: "které auto se ti líbí" B: "to bílé" v tomto případě nahrazujeme auto zájmenem to. tohleto se zas tak často nepoužívá.
August 23, 2018
"toto", "tohle" a "tohleto" jsou to samé. Akorát "toto" je spisovné a tedy formální, zatímco to ostatní je spíše hovorové. V západních Čechách se ještě můžeš setkat také s "tuto", což už patří jen do plzeňského (Plzeň a okolí) nářečí.
September 18, 2018
Je to stejný rozdíl jako v ruštině eto a etot. Tohle dává větší důraz na tu skutečnost. Při záměně se nic nezkazí.
August 23, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!