Camyla
"Krasný", "pěkný" a "nádherný" jsou stejný? Můžu použít pro popis objektů a lidí?
Aug 23, 2018 11:12 PM
Answers · 4
Ano můžeš. Já osobně bych asi pro popis člověka slovo "nádherný" běžně nepoužil, ale samozřejmě to možné je.
August 24, 2018
Já to spíš zase vnímám jako 1. stupeň Hezký, pěkný. 2. stupeň krásný 3. stupeň nádherný. Když nějaká žena dobře vypadá, tak řeknu že je pěkná. Když je moc hezká, tak řeknu že je krásná, ale když se mi líbí moc moc moc, tak řeknu že je nádherná :-)
September 22, 2018
Slova "krásný" a "nádherný" osobně vnímám jako popis něčeho, co je až neobyčejně hezké. Něco, co je víc než "pěkné".
September 11, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!