Kate Nigroni
"förmiddag" eller "morgon"? När använda dig "förmiddag" eller "morgon"? Kan du säga "god morgon" hela morgonen, eller bara tidigt på morgonen? Tack!
Sep 21, 2018 1:00 AM
Answers · 4
Förmiddag betyder egentligen kl. 00-12, men vanligtvis brukar man säga förmiddag mellan kl. 09-12. Morgon brukar däremot användas lite olika. Mestadels används det dock när man vaknar även om det är mitt i natten. Sedan kan man även säga God morgon till någon som vaknar efter lunch, men då är det mer sarkastiskt. I allmänhet skulle jag nog säga att morgon används så fort solen är på väg upp till och med kl. 10-11 någon gång. 'Förmiddag' is supposed to mean 00-12 AM, but here in Sweden at least, it's usual to say that midmorning ranges from 9-12 AM. 'Morgon' can be used differently though. It is mostly used when you wake up, even though it might be in the middle of the night. It's even possible to say Good morning to someone waking up after lunch, but then it's most often said sarcastically. I would generally say that 'morning' is used as soon as the sun rises until some time around 10-11 AM.
September 21, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!