Rene
co znamená nasledující věta? Teď si čtu pohádku "Zlaté království". Tato věta podle mne zní divná: "Můžete lovit, kolik se vám zlíbí, ale radím vám, raději to nedělejte" Znamená tato věta "Lovit je v pořádku, ale raději neměl byste lovit"?
Oct 29, 2018 12:48 AM
Answers · 2
Přesně tak! Lovit můžete, jak chcete, ale raději to nedělejte. :)
October 29, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Rene
Language Skills
Bulgarian, Czech, English, French, German, Greek, Italian, Russian, Spanish
Learning Language
Czech, German, Greek, Russian