Marta
Ktoś mogę pomoć nauczyć się angielskiego
Oct 29, 2018 9:10 AM
Answers · 2
@Marta Nie obraź się, ale... czy na pewno chciałaś wpisać sobie akurat język polski, jako ojczysty?
October 29, 2018
Nie bardzo rozumiem... Chcesz pomóc komuś w nauce angielskiego, czy ktoś ma pomóc Tobie?
October 29, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Marta
Language Skills
English, Polish
Learning Language
English