Rene
Které věty jsou správné? 1a Tady je paní Novaková. Je stará žena. 1b Tady je paní Novaková. Je to stará žena. 2a Tady je Tomáš. Je nový student. 2b Tady je Tomáš. Je to nový student. Jak vidíte, nejsem si jistý, když se píše "je" nebo "je to".
Nov 2, 2018 6:08 PM
Answers · 2
b je správně Tady je paní Novaková. Je to stará žena. Tady je Tomáš. Je to nový student.
November 3, 2018
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Rene
Language Skills
Bulgarian, Czech, English, French, German, Greek, Italian, Russian, Spanish
Learning Language
Czech, German, Greek, Russian