Marjolein E
Hoe vertaal ik 도련님 en 아가씨 naar het Nederlands? Ik ben een Youtube video aan het ondertitelen. En ik kan er maar niet op komen hoe ik 도련님 en 아가씨 moet vertalen. De context is dat een bodyguard tegen een zoon of dochter van een rijke familie praat. Een voorbeeld zin: 도련님, 회장님이 찾으습니다. 그만 가시죠. Als iemand een idee heeft dan hoor ik het graag :)
Jul 1, 2019 8:43 PM
Answers · 2
도련님: A servant or a staff calls the son of his/her rich family 도련님. 아가씨: A servant or a staff calls the daughter of his/her rich family 아가씨.
July 1, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!