Adam
Marmolada i marmelada. Która z tych wersji jest poprawna? Wiem że to dziwne że pytam o mój własny język ale odkąd zobaczyłem kilka zdjęć starych opakowań zrobionych bodajże w Muzeum Powstania Warszawskiego - ta kwestia mnie nurtuje. Wiem że ludzie używają obu form, ale czy to błąd, czy nie? Aha, na tych starych przedwojennych pudełkach napisane było - MARMELADA. Będę wdzięczny jeśli jakiś doświadczony polonista się wypowie. Kończyłem historię i my akurat za wiele o samym języku polskim nie mieliśmy - tylko co nieco o literaturze i piśmie (paleografia głównie). :-)
Jul 4, 2019 8:13 PM
Answers · 4
Znalazłem takie, dosyć obszerne wyjaśnienie: https://obcyjezykpolski.pl/marmolada/
July 8, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Adam
Language Skills
Belarusian, English, French, Greek, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Spanish, Ukrainian
Learning Language
Belarusian, English, French, Greek, Italian, Lithuanian, Portuguese, Romanian, Slovak, Spanish, Ukrainian