MonkOnAcid
Wat is mis met deze brief? Geachte Johnson, Ik schrijf deze brief om de volgende drie dagen vrij te vragen. Ik heb seriouse familie problemen. Mijn dochter is heel ziek geworden. Ze moet morgen naar het ziekenhuis toe. Vervolgens onze familie dokter, moet ze daar ten minste drie dagen blijven. Ik hoop dat het mogelijk is om de volgende drie dagen vrij te nemen. Met vriendelijke groet, Viktor Timinski
Oct 31, 2019 6:10 PM
Answers · 2
Geachte Johnson, Ik schrijf deze brief om de volgende (komende) drie dagen vrij te vragen. Ik heb grote problemen in mijn gezin. Mijn dochter is heel ziek geworden. Ze moet morgen naar het ziekenhuis. Volgens onze familiedokter moet ze daar tenminste drie dagen blijven. Ik hoop dat het mogelijk is om de volgende (komende) drie dagen vrij te nemen. Met vriendelijke groet, Viktor Timinski Heel goed geschreven hoor!
November 18, 2019
Ik schrijf deze brief omdat ik , vanwege familieomstandigheden, de komende drie dagen verlof wil opnemen. Mijn dochter is ernstig ziek geworden en moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de huisarts zal ze daar tenminste drie dagen moeten blijven.
November 4, 2019
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
MonkOnAcid
Language Skills
Dutch, English, Lithuanian, Norwegian
Learning Language
Dutch, Norwegian