BlueLela
Kan du säga mig skillnaden mellan: ''Jag söker ...'' och ''Jag letar ...'' Tack!
Mar 18, 2011 3:49 PM
Answers · 4
Jag försökte hitta någon information på Internet angående detta för att spara lite tid. Men "söka" och "leta" är så pass vanliga söktermer att det är som att leta efter en nål i en höstack. Men min spontana bedömning är följande: Söka eller söker används när det är större operationer det handlar om. Ett scenario: "En man meddelar sin fru att han ska ut i skogen och plocka lite svamp. Han lovar att komma hem till middagstid. Mannen kommer inte hem och frun blir orolig. Hon går själv ut i skogen och LETAR efter mannen. Efter att ha letat och ropat efter mannen utan lycka går hon hem igen. Väl hemma ringer hon polisen och meddelar sin man försvunnen. Dagen efter påbörjar polisen med hjälp av frivilliga från byn att SÖKA igenom skogen efter mannen." Kan dra några exempel till: "Jag letar efter mina nycklar, har du sett dom?" "Nej, jag vet inte så mycket om Kanada. Har du provat att söka på nätet?" (Värt att nämnas är att verbet googla har i princip ersatt söka då det gäller webbsökningar.) I affären till anställd: "Jag letar efter mjöl, var har ni det?" Jag tycker inte att du ska fundera för mycket på detta dock. Om jag ska vara helt ärlig så spelar det inte så stor roll vilken av de två verben du använder. Det kan möjligen låta konstigt för någon med svenska som modersmål. Om du t.ex. skulle säga att du söker efter dina nycklar så skulle det låta konstigt för mig även om det är helt korrekt svenska att säga så. Bra fråga förresten! Har aldrig tänkt på detta tidigare utan det kommer bara naturligt vilket av orden jag använder.
March 18, 2011
Jag skulle vilja säga att "söka" och "leta" är som "search" och "look for". Jag kan inte komma på några fall där det inte är så. Så, om det låter bra på engelska så låter det nog bra på svenska också.
March 24, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
BlueLela
Language Skills
Bosnian, Croatian, English, Serbian, Swedish
Learning Language
Swedish