Jack Keenan
Mỗi ngày trước khi tôi ngủ tôi nghĩ về ngày cũ. Tôi làm tốt phải không? Con tôi có tất cả để là khoẻ không? Chúng tôi vẫn ăn tốt hom nay, phải không? Chúng tôi đánh răng. Tôi luyện tập tiếng Việt. Tôi ngủ.
Feb 22, 2021 9:13 AM
Corrections · 2
Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi thường nghĩ về ngày cũ. => Do you want to say about your every reflection. So I think it would be better to write Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi thường chiêm nghiệm về những gì đã trải qua. Tôi đã làm tốt phải không? Con tôi có tất cả để là khoẻ không? => I don't understand about this sentence. Maybe Tất cả con của tôi đều khỏe phải không? Hôm nay, chúng tôi vẫn ăn ngon, phải không? Chúng tôi đánh răng. Tôi luyện tập tiếng Việt, rồi sau đó tôi đi ngủ. I'm currently learning French so It will be great if we can exchange languages. Hope to hear from you soon. G
February 25, 2021
Mỗi ngày trước khi tôi ngủ tôi thường nghĩ về ngày cũ. Tôi đã làm tốt phải không? (Con tôi có tất cả để là khoẻ không?)-> Can you give me this sentence in English?. Chúng tôi vẫn ăn tốt hom nay, phải không? -> Can you give me this sentence in English? Chúng tôi đánh răng. Sau đó tôi luyện tập tiếng Việt rồi đi ngủ.
February 22, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Jack Keenan
Language Skills
English, French, Inuktitut, Spanish, Vietnamese
Learning Language
Inuktitut, Vietnamese