Teacher Suzana
Professional Teacher
Selamlari + kimsin sen? (Ben ... ) + konuşma Yani, bir az bu bölümü dinlemekten sonra bir az ingilizçe konuşacaksınız
İngilizçe
Nov 17, 2021 8:24 AM
Comments · 3
☺️
December 3, 2021
Thank you so much :)
November 17, 2021
Great!!! Well done!
November 17, 2021
Teacher Suzana
Language Skills
Arabic (Egyptian), Bosnian, Croatian, English, French, German, Italian, Montenegrin, Russian, Serbian, Spanish, Turkish
Learning Language
Arabic (Egyptian), French, German