Max
Vietnamese journey Grammar 1-5 Chị có 2 cái áo Chị (có) mặc(wear) áo này Cái áo này rất hợp với (suit) chị vừa với (fit)
Em có ____(a lots) kính Em (có) đeo kính khi ra ngoài kính em (có) nhiều ____(color)
màu, nhiều
nhiều, màu
ít, màu
ít, không màu
7 quizzed
Jan 30, 2022 10:48 PM