Hugh Luo-Tatebe
Community Tutor
Ben şimdi üniversite öğrencisi ve en sevdiğim ders “Second Language Acquisition” (Google Translate diyor ki: “İkinci Dil Edinimi”. Ben dil bilimi öğrencisi.
Feb 3, 2022 8:12 PM