Adrien
mwen renmen aprann nouvel lang yo. Li prann tan pou fè sa, men aprè kek tan mwen ka pale yon til kal ak lòt moun. Espesylman, li difisil pou konprann lòt moun lè lòt moun pale trè rapid e aprè mwen mande "kisa?". eske ou ka di ankò? men, mwen panse sa mwen ka konprann pi byen pase lè mwen te komanse. Kounye a mwen pase plis tan pou li liv yo e li liv yo ak pwofese mwen tou. E kounye a mwen te komanse aprann espanol, e mwen sonje tout bagay sa pase lè aprann lòt lang, li pase ankò. :-)..
Feb 27, 2021 12:23 AM
Corrections · 1
mwen renmen aprann nouvel lang yo. Li pran m tan pou m fè sa, men aprè kèk tan mwen ka rive pale yon ti kal ak lòt moun. Espesyalman, li difisil pou m konprann lòt moun lè lòt moun pale vit vit e apré sa mwen mande "kisa?". èske ou pe di l ankò? Men, m panse kè kounye a mwen ka konprann pi byen pase lè mwen te komanse. Kounye a mwen pase plis tan pou li liv yo e li liv yo ak pwofesè mwen tou. E kounye a kè mwen komanse aprann espanyol, mwen sonje tout bagay mwen te fè pou m aprann yon lòt lang, li pase ankò. :-)..
Bon bagay !!!
June 18, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!