Khadra
somali waan ahay asal ahan. somali maan fahmin koraya. waa murugo leh in aanan ogeynb somali. waan jeceshahay inaan somali
Feb 24, 2021 6:42 AM
Corrections · 1
somali waan ahay asal ahan. somali maan fahmin koraya. waa murugo leh in aanan ogeynb somali. waan jeceshahay inaan somali
Mashallah somaligaa wuu fiicanyhy qoridiisa Haddii aad caawinaad u bhnthy isheeg
March 16, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Khadra
Language Skills
English, Somali
Learning Language
Somali