Nikki
Community Tutor
Kabalo ba mo nga daghan ug nindot nga kanta Ron sa Cebuano. Nindot kaayo paminawon ang mga Cebuano nga kanta karon. Sulayi gani ninyo paminaw. 
May 5, 2018 10:52 AM
Nikki
Language Skills
Cebuano, Chinese (Mandarin), English, Filipino (Tagalog), Japanese
Learning Language
English